voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle afspraken, adviezen en geboden service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Geplande afspraken

Geplande afspraken gaan altijd door. Afzeggen kan uitsluitend via de contactpagina van de website of Whats-app en uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd.

In geval van no-show of te laat afgezegde afspraken wordt 100 procent van het geldende tarief voor de betreffende afspraak in rekening gebracht. In het geval er sprake was van een (combinatie)korting op het geldende uurtarief, vervalt de korting bij te late annulering.

In geval van uitzonderlijk slechte weersomstandigheden hebben klant en gedragstherapeut en/of instructeur minimaal één uur voor aanvang telefonisch contact via het mobiele nummer zoals vermeld op de website en kan in samenspraak besloten worden de afspraak kosteloos te annuleren. Bij verhindering van de therapeut en/of instructuur en er geen vervangende instructeur beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht via WhatsApp, sms of email van de annulering. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald of met een andere les gecompenseerd.

Voorafgaand aan elke afspraak dient de hond goed uitgelaten te zijn en minimaal een uur voor aanvang niet gegeten te hebben. 

Inschrijving en restitutie

Na inschrijving bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde bedrag. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of op uitblijven van de betalingsverplichting.

 

Betaling en incasso

Betalingen voor consulten en individuele lessen dienen aansluitend aan de geleverde dienst per pin of contant voldaan te worden. Betalingen voor groepslessen, cursussen en workshops dienen uitsluitend per gegeven iDEALlink en voor de aangegeven uiterste betaaldatum en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit voldaan te worden of zoals aangegeven in de bevestigingsemail. De gedragstherapeut en/of instructeur is gerechtigd periodiek te factureren indien van toepassing. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, is de gedragstherapeut en/of instructeur gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant. Bovendien zijn we genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.

Bij contante betaling worden biljetten van 200 euro en hoger geweigerd. Bij iDEAL betalingen ontvangt u vooraf een bevestiging van de activiteit met het kostenoverzicht. Indien u een bon of factuur wenst, dient u dit voorafgaand aan de betaling aan te geven zodat er een factuurnummer en een nieuwe iDEAL link uitgegeven kan worden. Bij contante betaling ontvangt u standaard een bon. Indien u van een contacte betaling een bon op naam wenst, dient u dit vooraf aan te geven.

Kortingsacties

Uitgegeven kortingsbonnen zijn geldig tot één (1) jaar na uitgiftedatum. De korting wordt eenmalig gegeven en kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en/of acties. De klant dient direct bij inschrijving de korting en het kortingsnummer / bondatum kenbaar te maken; kortingen kunnen niet achteraf of op lopende inschrijvingen toegepast worden. Kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.

Aansprakelijkheid

De klant is verplicht de aanwijzingen van de gedragstherapeut en/of instructeur op te volgen. De klant verplicht zich zorg te dragen voor een geldige AVP (Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren). Onder deze verzekering dient ook de aansprakelijkheid van de eigen hond te vallen.

Inentingen

De hond heeft aantoonbaar de jaarlijkse entingen gehad of door een dierenarts uitgevoerde titerbepaling gehad en heeft volgens de landelijke richtlijnen voldoende bescherming tegen overdraagbare ziektes ontvangen. Daarnaast is de hond gedurende de laatste zes maanden minimaal één keer ontwormd en preventief behandeld tegen vlooien en teken. De klant verplicht zich om voorafgaand aan de eerste afspraak melding te maken indien er een uitzondering op bovenstaande is gemaakt.

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de geboden service, dan hoor ik dat graag van u. Officiële klachten dienen binnen vier weken schriftelijk en rechtstreeks aan de gedragstherapeut en/of instructeur kenbaar gemaakt te worden. Door uw klacht of suggestie rechtstreeks te laten weten, kan ik mijn service blijven verbeteren. 

Daarnaast ben ik aangesloten bij beroepsvereniging Alpha en kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van Alpha. Meer informatie: www.honden-gedragstherapie.nl/klachtenregeling. Op verzoek van de beroepsvereniging zal ik uw dossier ter inzage opsturen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van de gedragstherapeut en/of instructeur en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen en tot stand zijn van de service.

 

-Algemene Voorwaarden, versie 4 - 22 november 2016-

Sonja Verhoef Hondentraining

KvK-nummer 56452179
BTW-nummer NL 1837 832 19B01
IBAN NL18RABO0174109784
BIC RABONL2U
   
Certificering Alpha, Martin Gaus, BAT
Accreditatie SPPD
Aangesloten bij Fed. Hondensport Ned.