Algemene voorwaarden

Op alle afspraken, adviezen en geboden service zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Geplande afspraken

Geplande afspraken gaan altijd door. Afzeggen kan uitsluitend via de contactpagina van de website of WhatsApp en uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak.
Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd.
In geval van no-show of te laat afgezegde afspraken wordt 100 procent van het geldende tarief voor de betreffende afspraak in rekening gebracht. In het geval er sprake was van (combinatie)korting op het geldende uurtarief, vervalt de korting bij te late annulering.
In geval van uitzonderlijk slechte weersomstandigheden hebben klant en gedragstherapeut en/of instructeur minimaal één uur voor aanvang telefonisch contact via het mobiele nummer zoals vermeld op de website en kan in samenspraak besloten worden de afspraak kosteloos te annuleren.
Bij verhindering van de therapeut en/of instructeur en er geen vervangende instructeur beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht via WhatsApp, sms of email van de annulering. Deze lessen worden op een ander moment ingehaald of met een andere les gecompenseerd.
Voorafgaand aan elke afspraak dient de hond goed uitgelaten te zijn en minimaal een uur voor aanvang niet gegeten te hebben.

Inschrijvingen en restitutie

Na inschrijving bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde bedrag. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of op uitblijven van de betalingsverplichting.

Betaling en incasso

Betalingen voor consulten en individuele lessen dienen aansluitend aan de geleverde dienst per pin of contant voldaan te worden. Betalingen voor groepslessen, cursussen en workshops dienen uitsluitend per gegeven iDEAL- link en voor de aangegeven uiterste betaaldatum en uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de activiteit voldaan te worden of zoals aangegeven in de bevestigingsemail.

De gedragstherapeut en/of instructeur is gerechtigd periodiek te factureren indien van toepassing. Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling, is de gedragstherapeut en/of instructeur gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de klant. Bovendien zijn we genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen.
Bij contante betaling worden biljetten van 200 euro en hoger geweigerd. Bij iDEAL betalingen ontvangt u vooraf een bevestiging van de activiteit met het kostenoverzicht. Indien u een bon of factuur wenst, dient u dit voorafgaand aan de betaling aan te geven zodat er een factuurnummer en een nieuwe iDEAL link uitgegeven kan worden.
Bij contante betaling ontvangt u standaard een bon. Indien u van een contante betaling een bon op naam wenst, dient u dit vooraf aan te geven.

Kortingsacties

Uitgegeven kortingsbonnen zijn geldig tot één (1) jaar na uitgiftedatum. De korting wordt eenmalig gegeven en kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en/of acties. De klant dient direct bij inschrijving de korting en het kortingsnummer / bondatum kenbaar te maken; kortingen kunnen niet achteraf of op lopende inschrijvingen toegepast worden. Kortingsbonnen zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.

Aansprakelijkheid

De klant is verplicht de aanwijzingen van de gedragstherapeut en/of
instructeur op te volgen. De klant verplicht zich zorg te dragen voor een geldige AVP (Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren). Onder deze verzekering dient ook de aansprakelijkheid van de eigen hond te vallen.

Inentingen

De hond heeft aantoonbaar de jaarlijkse entingen gehad of door een dierenarts uitgevoerde titerbepaling gehad en heeft volgens de landelijke richtlijnen voldoende bescherming tegen overdraagbare ziektes ontvangen. Daarnaast is de hond gedurende de laatste zes maanden minimaal één keer ontwormd en preventief behandeld tegen vlooien en teken. De klant verplicht zich om voorafgaand aan de eerste afspraak melding te maken indien er een uitzondering op bovenstaande is gemaakt.

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over de geboden service, dan hoor ik dat graag van u. Officiële klachten dienen binnen vier weken schriftelijk en rechtstreeks aan de gedragstherapeut en/of instructeur kenbaar gemaakt te worden. Door uw klacht of suggestie rechtstreeks te laten weten, kan ik mijn service blijven verbeteren. Daarnaast ben ik aangesloten bij beroepsvereniging Alpha en kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van Alpha.

Meer informatie: www.honden-gedragstherapie.nl/klachtenregeling

Op verzoek van de beroepsvereniging zal ik uw dossier ter inzage opsturen.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van de gedragstherapeut en/of instructeur en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie die gold tijdens het tot stand komen en tot stand zijn van de service.

Privacy, Copyright en Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt en de lessen of consulten waaraan u deelneemt. Door de website en de pagina’s te gebruiken of een consult of les af te nemen, stemt u in met het privacybeleid, copyright en deze disclaimer.

Copyright

De inhoud van deze website, webpagina’s en andere dragers, zoals handouts, presentatie materiaal etcetera, zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze rechten berusten bij Sonja Verhoef Hondentraining. Alle inhoud, inclusief videoclips, film- en fotomateriaal, met uitzondering van Lisa Nilsson’s artwork, zijn eigendom van Sonja Verhoef Hondentraining. Het is niet toegestaan om enige inhoud te gebruiken, verspreiden, openbaar te tonen, publiceren of vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. Daarnaast is het niet toegestaan om tijdens de lessen, consulten of workshops enige audio- visuele- of audiovisuele opnames te maken zonder voorafgaande toestemming van de gedragstherapeut en/of instructeur.

Disclaimer

De inhoud van de website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaard geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Privacy

U kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent en zonder mij enige informatie over u te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij ik informatie van u nodig heb, bijvoorbeeld om met u te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Deze gegevens worden opgeslagen in een database die uitsluitend ten behoeve van Sonja Verhoef Hondentraining beschikbaar worden gesteld.

De website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites en providers waar zij van afkomstig zijn. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld waar wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment uw schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Algemene Voorwaarden, Privacy, Copyright en Disclaimer.

Versie 4 – 22 november 2016 www.coachjehond.nl, een initiatief van Sonja Verhoef Hondentraining.