Speurcursus Bos Basis

De Speurcursus Bos Basis bestaat uit: 1 theorieles en 6 praktijklessen van 60 minuten